ogloszenie

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup fabrycznie nowej Jednostki Dentystycznej

Parametry techniczne:

- kompresor

- mikrofiltr

- prędkość kątnicy z oświetleniem

Proszę o wskazanie ceny netto, ceny brutto oraz stawki VAT

LGD LOGO

Projekt grantowy pod nazwą  „Projekty grantowe Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej w ramach osi 7.” nr RPKP.07.01.00-04-0035/20 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1. Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 214-2020

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup fabrycznie nowego Kardiomonitora.

Parametry techniczne:

- czujnik SpO2

- czujnik wielogazowy

- moduł ECG

 Proszę o wskazanie ceny netto, ceny brutto oraz stawki VAT

Do POBRANIA: Tabela parametrów oferowanego kardiomonitora

 

 

LGD LOGO

 

Projekt grantowy pod nazwą  „Projekty grantowe Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej w ramach osi 7.” nr RPKP.07.01.00-04-0035/20 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1. Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 214-2020

 

 

Aleksandrów Kujawski, 22.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pt. „Poprawa konkurencyjności Przychodni Weterynaryjnej poprzez zakup innowacyjnej aparatury diagnostycznej” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zapraszam do składania ofert na zakup i dostawę Scanera cyfrowego.

Aleksandrów Kujawski, 22.10.2018 r.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pt. „Poprawa konkurencyjności Przychodni Weterynaryjnej poprzez zakup innowacyjnej aparatury diagnostycznej” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zapraszam do składania ofert na zakup i dostawę Aparatu ultrasonograficznego z kolorowym Dopplerem.