Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup fabrycznie nowej Jednostki Dentystycznej

Parametry techniczne:

- kompresor

- mikrofiltr

- prędkość kątnicy z oświetleniem

Proszę o wskazanie ceny netto, ceny brutto oraz stawki VAT

LGD LOGO

Projekt grantowy pod nazwą  „Projekty grantowe Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej w ramach osi 7.” nr RPKP.07.01.00-04-0035/20 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1. Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 214-2020

 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup fabrycznie nowego Kardiomonitora.

Parametry techniczne:

- czujnik SpO2

- czujnik wielogazowy

- moduł ECG

 Proszę o wskazanie ceny netto, ceny brutto oraz stawki VAT

Do POBRANIA: Tabela parametrów oferowanego kardiomonitora

 

 

LGD LOGO

 

Projekt grantowy pod nazwą  „Projekty grantowe Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej w ramach osi 7.” nr RPKP.07.01.00-04-0035/20 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1. Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 214-2020

 Laboratorium

Wykonujemy:

- analizę krwi (morfologia, biochemia, poziomy mikro-  

  i makroelementów, hormony),

- testy w kierunku chorób zakaźnych m.in. białaczki i niedoboru  

  immunologicznego kotów (FAIDS),

- badanie moczu 

- badanie bakteriologiczne, mykologiczne na specjalnych pożywkach,

- badania parazytologiczne kału,

- testy genetyczne,

- badania hormonalne,

- badanie kału gołębi.

Współpracujemy z laboratorium w Warszawie, Berlinie i Zakładem Higieny Weterynaryjnej dzięki czemu możemy wykonywać wyspecjalizowane badania.